Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

Powiatowy Urząd Pracy
w Łasku

ul. Objazdowa 4
98-100 Łask

tel. 43 675 17 20
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat łaski - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aaBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYeBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694uBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOuBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

Bon stażowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia który ma ustalony profil zgodny z art. 33 ust. 2c, pkt 2 lub w uzasadnonych przypadkach pkt 1, starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Termin ważności bonu stażowego określa starosta.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1.500 zł.

Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

 • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium.
 • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Staż -  oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie.Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

Starosta może skierować do odbycia stażu do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz organizacji pozarządowych.

Bezrobotny może być skierowany do odbywania stażu do przedsiębiorcy niezatrudniającego pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Natomiast u organizatora, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Pracodawca – to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

Zatrudnienie – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

U W A G A !

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem bonu stażowego.

Utworzono: 2014-07-10 10:34 | Redagował: Michał Grecki 2014-07-10 10:46
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2169
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RAArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaiBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMaBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AeBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSteBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2BqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt - kobieta w biznesie