Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

Powiatowy Urząd Pracy
w Łasku

ul. Objazdowa 4
98-100 Łask

tel. 43 675 17 20
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat łaski - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmusYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmIYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_psYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aYYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYcYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694sYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFIYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOsYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnIYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

Bon zatrudnieniowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia który ma ustalony profil zgodny z art. 33 ust. 2c, pkt 2 lub w uzasadnonych przypadkach pkt 1, starosta może przyznać bon zatrudnieniowy.

Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał bon zatrudnieniowy.

Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Termin ważności bonu zatrudnieniowego określa starosta.

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez starostę z pracodawcą.

Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy, w wysokości 100% zasiłku.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

 1. kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
 2. kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło po 12 miesiącach.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Refundacja stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pracodawca – oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżelizatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

UWAGA!

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem bonu.

Utworzono: 2014-07-10 10:35 | Redagował: Michał Grecki 2014-07-10 10:46
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1938
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutOPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBOPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_ROPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lOPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydOPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNOPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNOPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDROPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNOPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzsYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0AYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZIYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsagYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgoYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxEYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMYYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AcYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStcYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gMYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII0YK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt - kobieta w biznesie