Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

Powiatowy Urząd Pracy
w Łasku

ul. Objazdowa 4
98-100 Łask

tel. 43 675 17 20
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat łaski - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aaP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYeP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694uP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOuP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

Inne finansowe formy wsparcia

FINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI

Urząd pracy, na wniosek osoby uprawnionej może sfinansować ze środków Funduszu Pracy do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli osoba ta uzasadni celowość udzielenia tej formy pomocy.

Osoby uprawnione:

 1. bezrobotni,
 2. poszukujący pracy, który:
  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • jest żołnierzem rezerwy,
  • pobiera rentę szkoleniową,
  • pobiera świadczenie szkoleniowe,
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 3. pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, pod warunkiem zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

W celu uzyskania sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji, osoba uprawniona składa wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku. Wniosek dostępny jest w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej urzędu (www.puplask.intracom.pl; zakładka: Pliki do pobrania)

Podstawą sfinansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji jest umowa na finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji zawarta z osobą uprawnioną. Przedmiotowa umowa w szczególności określa:

 1. nazwę i termin egzaminu lub uzyskania licencji oraz nazwę i adres instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję;
 2. kwotę finansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji;
 3. finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w formie bezpośredniej wpłaty przez powiatowy urząd pracy na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję;
 4. zobowiązanie osoby uprawnionej do zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji;
 5. zobowiązanie osoby uprawnionej do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o wynikach egzaminu lub o uzyskaniu licencji i do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu lub uzyskanie licencji.

Urząd pracy może wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy, w formie zwrotu poniesionych przez osobę uprawnioną kosztów przejazdu na egzamin.

 

PRZEJAZD NA TARGI PRACY I GIEŁDY PRACY

Starosta może finansować z Funduszu Pracy koszty zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, skierowanych przez powiatowy urząd pracy do udziału w targach pracy i giełdach pracy jakie są organizowane na terenie innego powiatu przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy.

Zorganizowany przejazd bezrobotnych i poszukujących pracy na miejsce targów i giełd, o których mowa powyżej, i z powrotem odbywa się z miejsc określonych przez powiatowy urząd pracy.

Podstawa prawna:
Art. 48a ust. 1 – 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
       
Utworzono: 2012-08-02 10:30 | Redagował: Michał Grecki 2013-06-24 12:01
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2607
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutQSuIAAViQlE6PXS5WfmSezsye-N4-4GuMyRQmscsH3A

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBQSuIAAViQlE6PXS5WfmSezsye-N4-4GuMyRQmscsH3A

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_RQSuIAAViQlE6PXS5WfmSezsye-N4-4GuMyRQmscsH3A

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lQSuIAAViQlE6PXS5WfmSezsye-N4-4GuMyRQmscsH3A

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydQSuIAAViQlE6PXS5WfmSezsye-N4-4GuMyRQmscsH3A

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNQSuIAAViQlE6PXS5WfmSezsye-N4-4GuMyRQmscsH3A

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNQSuIAAViQlE6PXS5WfmSezsye-N4-4GuMyRQmscsH3A

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRQSuIAAViQlE6PXS5WfmSezsye-N4-4GuMyRQmscsH3A

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNQSuIAAViQlE6PXS5WfmSezsye-N4-4GuMyRQmscsH3A

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaiP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMaP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AeP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSteP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2P45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt - kobieta w biznesie