Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

Powiatowy Urząd Pracy
w Łasku

ul. Objazdowa 4
98-100 Łask

tel. 43 675 17 20
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat łaski - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmutEj_8sWIaw8AX8Jz34XeLPwDTVL90jT2lx9IEGYxRdow8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJEj_8sWIaw8AX8Jz34XeLPwDTVL90jT2lx9IEGYxRdow8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ptEj_8sWIaw8AX8Jz34XeLPwDTVL90jT2lx9IEGYxRdow8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZEj_8sWIaw8AX8Jz34XeLPwDTVL90jT2lx9IEGYxRdow8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYdEj_8sWIaw8AX8Jz34XeLPwDTVL90jT2lx9IEGYxRdow8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694tEj_8sWIaw8AX8Jz34XeLPwDTVL90jT2lx9IEGYxRdow8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFJEj_8sWIaw8AX8Jz34XeLPwDTVL90jT2lx9IEGYxRdow8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOtEj_8sWIaw8AX8Jz34XeLPwDTVL90jT2lx9IEGYxRdow8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnJEj_8sWIaw8AX8Jz34XeLPwDTVL90jT2lx9IEGYxRdow8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowywaniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia w szczególności przez:

 • uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy (Klub Pracy),
 • uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych,
 • dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.

Co to jest Klub Pracy?

Klub Pracy - udziela osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. W czasie zajęć w Klubie Pracy uczestnicy uzyskują wiedzę i zdobywają umiejętności, które pomagają w rozwiązywaniu problemów związanych z ich własną sytuacją zawodową.

Formy działania Klubu Pracy:

 • szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
 • zajęcia aktywizacyjne,
 • dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.

Szkolenie w ramach Klubu Pracy przeznaczone jest przede wszystkim dla:

 • osób, które nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy,
 • osób, które utraciły motywację do pozukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu,
 • osób, które chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodwej.

Szkolenie trwa trzy tygodnie: przez dwa tygodnie trwają zajęcia szkoleniowe, a następnie przez tydzień uczestnicy praktycznie stosują nabyte umiejętności.

Osoby bezrobotne, które w nim uczestniczą mają prawo do stypendium szkoleniowego. Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie na podstawie Art. 41 pkt 4b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 • Zajęcia aktywizacyjne - to realizowane w formie warsztatów krótkie zajęcia dla osób, chcących uzupełnić wiedzę i nabyć umiejętności potrzebne w aktywnym poszukiwaniu pracy.
 • Informacje - to materiały i źródła, zawierające różnego rodzaju dane przydatne w trakcie poszukiwania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Czego możesz się nauczyć w Klubie Pracy?

 • Poznasz podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy , które nimi rządzą.
 • Dokonasz analizy rynku pracy , na którym poszukujesz pracy dla siebie.
 • Określisz swoją sylwetkę zawodową oraz dokonasz bilansu swoich mocnych i słabych stron.
 • Określisz jak własne kwalifikacje, umiejętności i kompetencje odpowiadają potrzebom rynku pracy.
 • Nabędziesz wiedzę z zakresu technik oraz metod poszukiwania pracy i nauczysz się stosować je w praktyce (pisanie: CV, listu motywacyjnego, własnej oferty pracy, poznasz zasady analizowania ofert pracy).
 • Nabędziesz umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcami.
 • Nawiążesz kontakty pomocne przy poszukiwaniu pracy.
 • Uzyskasz wiedzę na temat różnych form zatrudnienia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Informację sporządzono na podstawie:

 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193)

MASZ KŁOPOTY I  NIE BARDZO WIESZ JAK ZNALEŹĆ SIĘ NA RYNKU PRACY I  JAK SKUTECZNIE DOTRZEĆ DO PRACODAWCY ZGŁOŚ SIĘ DO KLUBU PRACY !!!

Jak napisać życiorys?

Dobrze skonstruowany życiorys powinien odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:

 • jakie jest Twoje wykształcenie i czy jest ono zgodne z pożądanym przez pracodawcę,
 • czy zdobywasz nowe kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach,
 • jak wygląda przebieg Twojej kariery zawodowej.

Główne rodzaje życiorysów:

Chronologiczny – kładzie nacisk na doświadczenia zawodowe. Przebieg pracy zawodowej jest przedstawiony tu w odwróconym porządku chronologicznym : od ostatniego miejsca zatrudnienia do pierwszego. Układ ten jest wyjątkowo korzystny w przypadku ubiegania się o pracę zbieżną z doświadczeniem zdobytym w ostatnich latach pracy, eksponuje zdobyte doświadczenia.

Funkcjonalny – doświadczenia zawodowe charakteryzuje względny brak chronologii, uwypukla umiejętności i osiągnięcia przydatne na docelowym stanowisku pracy, kładzie nacisk na rodzaj i zakres kwalifikacji, a nie tempo i sprawność ich zdobywania. Polecany osobom, które zajmowały kilka podobnych stanowisk, wykonywały wolny zawód lub miały przerwy w zatrudnieniu.

Elementy CV

Dane ogólne:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • telefon,
 • adres e-mail,
 • formalna fotografia.

Wykształcenie:

Informacje na temat wykształcenia podajemy w odwrotnej kolejności chronologicznej. Należy podać: datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, pełną nazwę szkoły i/lub uczelni, wydział, kierunek, specjalizację, otrzymany tytuł zawodowy.

Doświadczenie zawodowe:

Kolejno zajmowane stanowiska i kolejne miejsca pracy podajemy w odwrotnym porządku chronologicznym. Podajemy: datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, zajmowane stanowisko i zakres obowiązków (w punktach).

Kursy, szkolenia, certyfikaty:

Należy wymienić te kursy i szkolenia, które są istotne z punktu widzenia pracodawcy i wymagań stanowiska, na które składamy ofertę. Podajemy: datę, czas trwania kursu, jego organizatora i temat. Wymieniamy również zdobyte certyfikaty.

Znajomość języków obcych:

Podajemy stopień opanowania języka (w mowie i piśmie). Warto wspomnieć o nauce języka za granicą. Jeśli posiadamy certyfikaty potwierdzające znajomość języka to wymieniamy je.

Dodatkowe umiejętności:

 • komputer – informacje dotyczące systemów i programów komputerowych, które znamy wraz ze stopniem ich znajomości. Wpisujemy także dane na temat odbytych kursów komputerowych,
 • prawo jazdy – informacje dotyczące faktu posiadania prawa jazdy, jego kategorii i roku wydania,
 • inne informacje – dotyczące obsługi urządzeń biurowych, specjalistycznych maszyn, kasy fiskalnej itp.

Zainteresowania:

Wypełnienie tego bloku nie jest obowiązkowe. Stanowi jednak okazję do zaprezentowania siebie, wyróżnienia się spośród wielu innych kandydatów.

Referencje:

Jeśli posiadamy referencje z poprzedniego miejsca pracy można o nich wspomnieć w dokumentach aplikacyjnych i zaznaczyć, że są dostępne na życzenie.

Składane dokumenty powinny zawierać klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i opatrzone własnoręcznym podpisem.

Jak napisać list motywacyjny?

List motywacyjny jest próbą przekonania potencjalnego pracodawcy, że jesteś idealną osobą do pracy w jego firmie na proponowanym stanowisku. Może on zostać napisany w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie lub wysłany z własnej inicjatywy do firmy, w której chciałbyś pracować. Ma sprawić że zainteresujesz pracodawcę, który zaprosi Cię na rozmowę kwalifikacyjną.

Właściwa treść listu motywacyjnego powinna składać się z następujących elementów:

 • wyrażenie zainteresowania pracą w danej firmie, jeżeli jest ona znana, z tradycjami warto do tego nawiązać podkreślając satysfakcję z możliwości złożenia oferty w firmie cieszącej się renomą,
 • krótki opis posiadanego wykształcenia, jeśli jest to wykształcenie kierunkowe łatwo wyjaśnić związek między nim, a chęcią objęcia określonego stanowiska, w innym przypadku należy dobrać przekonujące argumenty lub skupić się na umiejętnościach i doświadczeniach zawodowych,
 • krótki opis umiejętności i doświadczeń zawodowych, należy eksponować wiążące się ze specyfiką stanowiska,
 • motywy ubiegania się o pracę w określonej firmie, należy znaleźć przyczyny pozytywne, np. poznanie nowych metod pracy, poszerzenie zakresu odpowiedzialności,
 • w zakończeniu listu motywacyjnego należy zaakcentować chęć osobistego przedstawienia swojej kandydatury, rozmowy o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniach.

List motywacyjny powinien mieć odpowiednią formę i treść:

forma:

 • jedna strona białego papieru formatu A4,
 • pisany na komputerze lub odręcznie,
 • koniecznie własnoręcznie podpisany,
 • czytelny, przejrzysty, staranny.

treść:

 • bezpośredni, raczej zachęcający,
 • stanowczy nie przyjmujący proszącego tonu,
 • rzeczowy i grzeczny,
 • profesjonalny – dotyczący tylko kwestii zawodowych,
 • atrakcyjny – zainteresuj czytelnika,
 • zwięzły – nie powtarzaj życiorysu,
 • tworzący pozytywny obraz Twojej osoby.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
       
Utworzono: 2012-08-02 10:01 | Redagował: Michał Grecki 2013-06-24 11:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2653
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutEuY2WsU4ORJ7-mPwr_fybWWAY1lPQfM93NDl1mlebUA

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBEuY2WsU4ORJ7-mPwr_fybWWAY1lPQfM93NDl1mlebUA

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_REuY2WsU4ORJ7-mPwr_fybWWAY1lPQfM93NDl1mlebUA

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lEuY2WsU4ORJ7-mPwr_fybWWAY1lPQfM93NDl1mlebUA

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydEuY2WsU4ORJ7-mPwr_fybWWAY1lPQfM93NDl1mlebUA

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNEuY2WsU4ORJ7-mPwr_fybWWAY1lPQfM93NDl1mlebUA

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNEuY2WsU4ORJ7-mPwr_fybWWAY1lPQfM93NDl1mlebUA

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDREuY2WsU4ORJ7-mPwr_fybWWAY1lPQfM93NDl1mlebUA

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNEuY2WsU4ORJ7-mPwr_fybWWAY1lPQfM93NDl1mlebUA

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVztEj_8sWIaw8AX8Jz34XeLPwDTVL90jT2lx9IEGYxRdow8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0BEj_8sWIaw8AX8Jz34XeLPwDTVL90jT2lx9IEGYxRdow8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJEj_8sWIaw8AX8Jz34XeLPwDTVL90jT2lx9IEGYxRdow8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsahEj_8sWIaw8AX8Jz34XeLPwDTVL90jT2lx9IEGYxRdow8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgpEj_8sWIaw8AX8Jz34XeLPwDTVL90jT2lx9IEGYxRdow8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFEj_8sWIaw8AX8Jz34XeLPwDTVL90jT2lx9IEGYxRdow8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZEj_8sWIaw8AX8Jz34XeLPwDTVL90jT2lx9IEGYxRdow8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AdEj_8sWIaw8AX8Jz34XeLPwDTVL90jT2lx9IEGYxRdow8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStdEj_8sWIaw8AX8Jz34XeLPwDTVL90jT2lx9IEGYxRdow8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNEj_8sWIaw8AX8Jz34XeLPwDTVL90jT2lx9IEGYxRdow8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1Ej_8sWIaw8AX8Jz34XeLPwDTVL90jT2lx9IEGYxRdow8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt - kobieta w biznesie