Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

Powiatowy Urząd Pracy
w Łasku

ul. Objazdowa 4
98-100 Łask

tel. 43 675 17 20
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat łaski - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvm92f9JQJa5jTWwpns72wUY8jp34oOIUYdtmVpXaQCeQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLm92f9JQJa5jTWwpns72wUY8jp34oOIUYdtmVpXaQCeQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvm92f9JQJa5jTWwpns72wUY8jp34oOIUYdtmVpXaQCeQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abm92f9JQJa5jTWwpns72wUY8jp34oOIUYdtmVpXaQCeQ

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfm92f9JQJa5jTWwpns72wUY8jp34oOIUYdtmVpXaQCeQ

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vm92f9JQJa5jTWwpns72wUY8jp34oOIUYdtmVpXaQCeQ

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLm92f9JQJa5jTWwpns72wUY8jp34oOIUYdtmVpXaQCeQ

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvm92f9JQJa5jTWwpns72wUY8jp34oOIUYdtmVpXaQCeQ

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLm92f9JQJa5jTWwpns72wUY8jp34oOIUYdtmVpXaQCeQ

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy

 • bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu mający ustalony profil zgodny z art. 33 ust. 2c, pkt 2.

Refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca jest obowiązany do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez cały okres refundacji oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

Pracodawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu w przypadkach:

 1. rozwiązania umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji,
 2. w przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy.

Pracodawca zobowiązany jest do zwrotu 50% wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz przez co najmniej 3 miesiące (a mniej niż 6 m-cy) po upływie okresu refundacji.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego przez Urząd bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy, (przypadających po zakończeniu refundacji) Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez Urząd Pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca otrzymanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pracodawca – to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

Zatrudnienie – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

 
Utworzono: 2014-07-10 10:38 | Redagował: Michał Grecki 2014-07-10 10:47
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1615
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusLvTiwFjQtZyUkWUJlTBkjoYYZlw_RCLFkHYPvB0g15w

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RALvTiwFjQtZyUkWUJlTBkjoYYZlw_RCLFkHYPvB0g15w

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QLvTiwFjQtZyUkWUJlTBkjoYYZlw_RCLFkHYPvB0g15w

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kLvTiwFjQtZyUkWUJlTBkjoYYZlw_RCLFkHYPvB0g15w

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycLvTiwFjQtZyUkWUJlTBkjoYYZlw_RCLFkHYPvB0g15w

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMLvTiwFjQtZyUkWUJlTBkjoYYZlw_RCLFkHYPvB0g15w

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMLvTiwFjQtZyUkWUJlTBkjoYYZlw_RCLFkHYPvB0g15w

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQLvTiwFjQtZyUkWUJlTBkjoYYZlw_RCLFkHYPvB0g15w

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMLvTiwFjQtZyUkWUJlTBkjoYYZlw_RCLFkHYPvB0g15w

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvm92f9JQJa5jTWwpns72wUY8jp34oOIUYdtmVpXaQCeQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0Dm92f9JQJa5jTWwpns72wUY8jp34oOIUYdtmVpXaQCeQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLm92f9JQJa5jTWwpns72wUY8jp34oOIUYdtmVpXaQCeQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csajm92f9JQJa5jTWwpns72wUY8jp34oOIUYdtmVpXaQCeQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrm92f9JQJa5jTWwpns72wUY8jp34oOIUYdtmVpXaQCeQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHm92f9JQJa5jTWwpns72wUY8jp34oOIUYdtmVpXaQCeQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbm92f9JQJa5jTWwpns72wUY8jp34oOIUYdtmVpXaQCeQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Afm92f9JQJa5jTWwpns72wUY8jp34oOIUYdtmVpXaQCeQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfm92f9JQJa5jTWwpns72wUY8jp34oOIUYdtmVpXaQCeQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPm92f9JQJa5jTWwpns72wUY8jp34oOIUYdtmVpXaQCeQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3m92f9JQJa5jTWwpns72wUY8jp34oOIUYdtmVpXaQCeQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt - kobieta w biznesie