Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

Powiatowy Urząd Pracy
w Łasku

ul. Objazdowa 4
98-100 Łask

tel. 43 675 17 20
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat łaski - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Formy aktywizacji » Program Aktywizacja i Integracja

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

kY7sCGP8xDkgC0PzBLT2QPf2b09vin2vpyxla4euLuEA0sPDKbQSMGZz8lN91W33qVkvlIYej-S0hsSVXn4pjA

6JhJT1gPzODwK6asgHFXfoGaJx6xlA7q74YDnB_TxOAA0sPDKbQSMGZz8lN91W33qVkvlIYej-S0hsSVXn4pjA

5a7CABUEQQTzTn3vDcdAx--sw11zvCTm_CO1QXWcDp4A0sPDKbQSMGZz8lN91W33qVkvlIYej-S0hsSVXn4pjA

Vol8LVNwa_ZAKYwVj-zemPBGgTNrzBexxUV83o3jwKYA0sPDKbQSMGZz8lN91W33qVkvlIYej-S0hsSVXn4pjA

8ytW9iVJuKrGX4IDj3HxBWl7wkkoGH2Qf-Nw_nK9jiUA0sPDKbQSMGZz8lN91W33qVkvlIYej-S0hsSVXn4pjA

x_MxZpFO3B6GUJfC7_VfefDPOymIk7Uzd4S4naJGl3QA0sPDKbQSMGZz8lN91W33qVkvlIYej-S0hsSVXn4pjA

pe5PRcGGSMEW0DgVBoJRAyaz75CVNqWeqRKau-luUhQA0sPDKbQSMGZz8lN91W33qVkvlIYej-S0hsSVXn4pjA

xLtsLb0odeiTu05v2koiibO79hgSZKeAsQ8hbq1cmlAA0sPDKbQSMGZz8lN91W33qVkvlIYej-S0hsSVXn4pjA

5SunIwh8z0N-J4An_XiYOZ0dZU5yTd_6XyX22fSXJGwA0sPDKbQSMGZz8lN91W33qVkvlIYej-S0hsSVXn4pjA

Program Aktywizacja i Integracja

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

 

Na podstawie art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z poźn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Łasku samodzielnie lub we współpracy
z ośrodkiem pomocy społecznej może podjąć działania w zakresie aktywizacji zawodowej
i integracji społecznej bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).


Działania w zakresie aktywizacji zawodowej
bezrobotnych są realizowane przez powiatowy urząd pracy w ramach prac społecznie użytecznych.

Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo.

 

Cel Programu Aktywizacja i Integracja

Głównym celem programu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których powiatowy urząd pracy ustalił profil pomocy III.

 Program Aktywizacja i Integracja stwarza dodatkowe możliwości aktywizacji osób, które utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu długiego okresu przebywania na bezrobociu, często połączonego z brakiem kwalifikacji, niewystarczającymi kompetencjami i deficytami utrudniającymi funkcjonowanie w środowisku pracy.

Uczestnicy Programu Aktywizacja i Integracja

Do udziału w w/w programie mogą być kierowani bezrobotni, dla których jest ustalony profil pomocy III oraz korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Okres realizacji Programu Aktywizacja i Integracja

Program Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące.
Po zakończeniu realizacji PAI powiatowy urząd pracy może:

1)      podjąć decyzję o ponownym skierowaniu bezrobotnego do udziału w PAI, jednak nie dłużej niż łącznie na okres 6 miesięcy albo

2)      skierować bezrobotnego, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, do:

- zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub
- podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne, o której mowa w przepisach o spółdzielniach socjalnych, albo

3)      ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie dostosować indywidualny plan działania i przedstawić bezrobotnemu propozycję pomocy określoną w ustawie.

 

Rozpoczęcie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja musi zostać poprzedzone wydaniem przez powiatową radę rynku pracy opinii o celowości realizacji tego programu, w szczególności w zakresie zastosowanych kryteriów doboru bezrobotnych i zakładanych efektów jego realizacji.

Utworzono: 2014-11-05 11:03 | Redagował: Michał Grecki 2014-11-05 15:02
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3022
 • pHitYePluy7ap9wH27pL-Zo1cPP6li4odo2Y-68knbpv-BVarLfaqWHww7MmUR7DTS8WPfkGbBLXr86jIfm0Hw

 • l-nwOQDn18jc7Wkpa25JxMsbv3x8Qk_0ColJ_Kgk2HVv-BVarLfaqWHww7MmUR7DTS8WPfkGbBLXr86jIfm0Hw

 • bJ5-f7ieYysnQFORen_ythNI58Bh17PU7HT8raMjx7Zv-BVarLfaqWHww7MmUR7DTS8WPfkGbBLXr86jIfm0Hw

 • LD2R-xv8pWvewka9ZggyBjKeWSBkR0TLQbhygrtcd3Bv-BVarLfaqWHww7MmUR7DTS8WPfkGbBLXr86jIfm0Hw

 • 6pWhIjXpHykxCON7tdevBwHPg4DZipyzhLkpmb2ghl5v-BVarLfaqWHww7MmUR7DTS8WPfkGbBLXr86jIfm0Hw

 • aJNJPlCP4IrgN-9e43j8e3lX-4nnNHOsSjax1pEzjilv-BVarLfaqWHww7MmUR7DTS8WPfkGbBLXr86jIfm0Hw

 • iM4ffqC8bSuEVkYEgdKwN3hq7lhEcn6U-s7u8qynqapv-BVarLfaqWHww7MmUR7DTS8WPfkGbBLXr86jIfm0Hw

 • 6YKLEuBl54Sw-FfrS6bgh2etVN19bzhBJyptLpgbi7Fv-BVarLfaqWHww7MmUR7DTS8WPfkGbBLXr86jIfm0Hw

 • 3i5emo3IDsCzntUrmm5BhwzTTUOrDVWu51mJpNfvpcFv-BVarLfaqWHww7MmUR7DTS8WPfkGbBLXr86jIfm0Hw

 • IZY3d8yZ6uPY1G-eATwhV7IGT9vNvfL1hjQrMWEWzkUA0sPDKbQSMGZz8lN91W33qVkvlIYej-S0hsSVXn4pjA

 • OMp8Ip6kVwcBJ2VO_TVi2AQGnM5-gu-v-w4xwM9L-DYA0sPDKbQSMGZz8lN91W33qVkvlIYej-S0hsSVXn4pjA

 • 9Gf1Y2aW-8ynqbyXypluzzm8d6_TgUat1WTDK2xrYlgA0sPDKbQSMGZz8lN91W33qVkvlIYej-S0hsSVXn4pjA

 • 6cahIVZ6U1rc0FmNg7TVnma0Orvu2FUnc26N4uxQRDgA0sPDKbQSMGZz8lN91W33qVkvlIYej-S0hsSVXn4pjA

 • _Y3RYjM2wyLbETMcSDbzXMfiNx1H4QmgpUxlGmUJVi4A0sPDKbQSMGZz8lN91W33qVkvlIYej-S0hsSVXn4pjA

 • GUOWvMcaxWAqU-mDg0uzoarryLfRDp2wIBP1bXCLcdwA0sPDKbQSMGZz8lN91W33qVkvlIYej-S0hsSVXn4pjA

 • ilhhqrZlLLJ6JIGyCd55K5hAgun37NYvbkiaY10VNkMA0sPDKbQSMGZz8lN91W33qVkvlIYej-S0hsSVXn4pjA

 • L_qYAWc26nzUlP-7TlOlVTqLlrMpQxi_RyaAeAtbUGkA0sPDKbQSMGZz8lN91W33qVkvlIYej-S0hsSVXn4pjA

 • JOm31XcgI88ij3iWig0-SpuOdG93GCNEgjzilR2E0fEA0sPDKbQSMGZz8lN91W33qVkvlIYej-S0hsSVXn4pjA

 • FGBsmLzfQ3MIXqxeYhWWhhZ_7ESg0l7bvBemFzFKlr4A0sPDKbQSMGZz8lN91W33qVkvlIYej-S0hsSVXn4pjA

 • iEo6wE9lR-3vlQhd950FOmOPSN2lBq__MNVqRyTUi_IA0sPDKbQSMGZz8lN91W33qVkvlIYej-S0hsSVXn4pjA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt - kobieta w biznesie