Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

Powiatowy Urząd Pracy
w Łasku

ul. Objazdowa 4
98-100 Łask

tel. 43 675 17 20
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat łaski - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów za zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

XvCCp1jhliO5-9defnXKcqwOrzFRdNQ2asvlytkiF2X4I9TRFiCOfTSFoN99iV3A_rI9Imjmzwi7nSc_6daMTQ

qX6xZ9tdJVwTieXXwF7Win2uFPdRDVIFWogNGiDWsqj4I9TRFiCOfTSFoN99iV3A_rI9Imjmzwi7nSc_6daMTQ

R_lakz-GaY0lBkBuT4DiiCFyxdbzU652p09l9oeeaOn4I9TRFiCOfTSFoN99iV3A_rI9Imjmzwi7nSc_6daMTQ

Kol3zbhDsAqNvfEvWjNGXfmXtFWo-KenH4JvDDv69Nb4I9TRFiCOfTSFoN99iV3A_rI9Imjmzwi7nSc_6daMTQ

MDd8rz2np1b5MATz_tN4Icloud6VTDKUNL_i9pUZSzb4I9TRFiCOfTSFoN99iV3A_rI9Imjmzwi7nSc_6daMTQ

a9XFbwgiWpNqlL2O-MEiqeHEpv3mEaxmBpG2oO4HtKn4I9TRFiCOfTSFoN99iV3A_rI9Imjmzwi7nSc_6daMTQ

0lIU7CIUuxx3x-p6i1_Rrwi0Qoh8bJ9AeXu6kI77nnb4I9TRFiCOfTSFoN99iV3A_rI9Imjmzwi7nSc_6daMTQ

SMOkSlTpo17hJLJPUw9_IX8W4rl_qXbhRrhylE7k0QT4I9TRFiCOfTSFoN99iV3A_rI9Imjmzwi7nSc_6daMTQ

iCBqvU5TyaLTVmw704Zue23CGIRxVlAXn_u_x-kgajL4I9TRFiCOfTSFoN99iV3A_rI9Imjmzwi7nSc_6daMTQ

Refundacja kosztów za zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Refundacja kosztów za zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia może być przyznana pracodawcy lub przedsiębiorcy, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie dokonano zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia przysługuje przez okres 12 miesięcy.

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy po upływie okresu przysługiwania refundacji przez okres 12 miesięcy.

Zwrot otrzymanych środków

Pracodawca lub przedsiębiorca  obowiązany jest  do zwrotu otrzymanych środków w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, w sytuacji:

 • nieutrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w okresie przysługiwania refundacji wynagrodzenia,
 • niewywiązania się z warunku zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres dalszego zatrudnienia następującego po okresie refundacji wynagrodzenia,
 • odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy.

Pracodawca lub przedsiębiorca nie ma obowiązku zwrotu przyznanej refundacji wynagrodzenia w sytuacji, gdy:

 1. zatrudni innego bezrobotnego na stanowisko pracy, które zostało zwolnione w wyniku:
  • rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego,
  • wygaśnięcia zawartej umowy o pracę,
  • rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy ze skierowanym bezrobotnym.
 2. brak jest możliwości skierowania do pracodawcy odpowiedniego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, posiadającego kwalifikacje i wymagania, określone przez pracodawcę we wniosku o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia jest udzielana zgodnie
z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych mogą być zawierane w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
Koszty wynikające z zawartych umów finansowane są w ramach Funduszu Pracy
w latach 2016 – 2018.

 

Podstawa prawna:

Art. 150f i art. 150g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)

Utworzono: 2016-01-08 13:21 | Redagował: Michał Grecki 2016-01-08 13:21
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1805
 • -xFxVNvfqonkX8kmWi4jXXf_y2OGJiU-z51xblB_thF2U7Gg6k_d84P_cgpXsP2aEqI4KYVVXnEEdNWBhvAHhA

 • 2TndEHhFUd4-3Owb6k3bwyOvUa8ghHcW3zd9pcDONjV2U7Gg6k_d84P_cgpXsP2aEqI4KYVVXnEEdNWBhvAHhA

 • NBhygJm3eUeRaFwkwPLuXSE7kxbrFfkmFdRTYfj3liF2U7Gg6k_d84P_cgpXsP2aEqI4KYVVXnEEdNWBhvAHhA

 • khC6dkj4bIcggCelhEpZkXL3r_Dql3GGvUh0uL8PyDR2U7Gg6k_d84P_cgpXsP2aEqI4KYVVXnEEdNWBhvAHhA

 • oVf7gjT-8QjnxUqzL8k32gGAzusLIIqSPh5b25Wj0kh2U7Gg6k_d84P_cgpXsP2aEqI4KYVVXnEEdNWBhvAHhA

 • V6irDm1RVFiR-446vWOGJF7sLjDYFuHOmuQOoZ2OhFN2U7Gg6k_d84P_cgpXsP2aEqI4KYVVXnEEdNWBhvAHhA

 • 48PA8RKjcv6ucc2VVKEMFzAQolvjzcCvCxJBn_wcNSd2U7Gg6k_d84P_cgpXsP2aEqI4KYVVXnEEdNWBhvAHhA

 • mt_8GqPabWyKo9POcYGb0RsVUKUPNi4B8GJiRRkiWft2U7Gg6k_d84P_cgpXsP2aEqI4KYVVXnEEdNWBhvAHhA

 • cllu7SGajIXm7-1BfhU0Ah-xYegYyaIWuHna3KO6nit2U7Gg6k_d84P_cgpXsP2aEqI4KYVVXnEEdNWBhvAHhA

 • GkUnMa-ogxTHZGdqJeueQbFRJ2ntnWYKalwM8OVmBeL4I9TRFiCOfTSFoN99iV3A_rI9Imjmzwi7nSc_6daMTQ

 • nb1mWD69R1LsmW8bVFw_omVCmUiM8sfZESsbrlexthz4I9TRFiCOfTSFoN99iV3A_rI9Imjmzwi7nSc_6daMTQ

 • SMogPBGTCe9_UmRw_GkLfuBZfNmaSJqP_RNmirZ6PFX4I9TRFiCOfTSFoN99iV3A_rI9Imjmzwi7nSc_6daMTQ

 • ySD3jnks7lRmhdvSirgXSrj6KB9POpLxvPQfLCIVfIr4I9TRFiCOfTSFoN99iV3A_rI9Imjmzwi7nSc_6daMTQ

 • XGctfmetxNAOgqQ0zQId1_MQ6utpgS5MT9PJdu1Narn4I9TRFiCOfTSFoN99iV3A_rI9Imjmzwi7nSc_6daMTQ

 • HzFdKzJIF1L1KJci1gyudwdIWNdXQ9pu6aLBPRZ0LWL4I9TRFiCOfTSFoN99iV3A_rI9Imjmzwi7nSc_6daMTQ

 • MNtdSbY9cfy-qp_l6GFoHuoWf_vIaLaPmvnJ65kXW2L4I9TRFiCOfTSFoN99iV3A_rI9Imjmzwi7nSc_6daMTQ

 • GmPQjZMgoz8RlLiPKf6WjgiNCenndbA2vcvVi9JkGSr4I9TRFiCOfTSFoN99iV3A_rI9Imjmzwi7nSc_6daMTQ

 • UCmca6df_itT025m5oho-huDiVyxWXwRd3vtXB8P8ZH4I9TRFiCOfTSFoN99iV3A_rI9Imjmzwi7nSc_6daMTQ

 • xI3hmQoDowoOK-OJvaN50isqR4T4I2HzdVHxYI-d4R_4I9TRFiCOfTSFoN99iV3A_rI9Imjmzwi7nSc_6daMTQ

 • dNAYlU9gQ_QmHsJnSy1fgxm_4WqDTBItYGFV6xL9EOH4I9TRFiCOfTSFoN99iV3A_rI9Imjmzwi7nSc_6daMTQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt - kobieta w biznesie