Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

Powiatowy Urząd Pracy
w Łasku

ul. Objazdowa 4
98-100 Łask

tel. 43 675 17 20
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat łaski - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Urząd Pracy » Programy » Programy i projekty zrealizowane

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

f8lXL0F9-nXFIFyll1ETIpWZzcnum_o3lLzTyisCi2NgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

kagQ5DyvtKRKweZ8R_AzQWkVa2BXTidK04JyqESjFZJgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

L8Ce_drjI99F--kkutqj6Ufib2dlvefwh-0Fm4UJvBdgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

IQoUDDHMnDsN2e6Of6kHRhkPyqMCi-qdqf9NFruzYAtgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

OmTKgedORplx2FAPJvhw6hwijy3ocg8U5irrL2C3-51gLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

qnDtenbbvSGTlv-fWfPy5UKBVu6Afk2ccBrifP6k9JlgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

k-uc6piBUKc4DjR70NCzu4BCtoyHhf0GFGyyt_gov-tgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

O6o4yFCMtQUItfk2KKF0Me4bCWrA4tVXowE0_r2os-JgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

cKWL_4vJJoHqQZxr-UE-Tk3A3yslWniuINn5GyRTvs9gLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

Programy i projekty zrealizowane

Programy i projekty zrealizowane :

Raport końcowy z realizacji w 2015 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku projektu pt:

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łaskim (I)”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy.

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Poddziałanie 1.1.2.Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.04.2015 r. - 31.12.2015 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU w 2015 r. 1 896 100,00 zł

W TYM WKŁAD EFS 1 742 400,00 zł

Celem projektujest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łaskim.

Projekt jest skierowanydo osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Łasku jako osoby bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy, należące do tzw. kategorii NEET.

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo);

 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);

 • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych oraz

nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych,

w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łaskim (I)” zrealizowano następujące formy wsparcia:

 • identyfikacja potrzeb uczestników, poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy (197 osób)

 • staże (166 osób),

 • prace interwencyjne (8 osób),

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wraz ze szkoleniem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (23 osoby).

 

 

 

W okresie 01.04.2015 – 31.12.2015 r. wsparciem w ramach ww. projektu zostało objętych 197 osób
(120 kobiet; 77 mężczyzn), w tym :

 • 60 osób (34K, 26M) długotrwale bezrobotnych,

 • 6 osób (4K, 2M) niepełnosprawnych.

149 osób (86K,63M) o niskich kwalifikacjach (do średniego włącznie),

125 osób (87K, 38M) w wieku do 25. roku życia,

72 osoby (40K, 32M) w wieku 25-29 lat.

W ramach w/w projektu:

 • 175 osób zakończyło udział w projekcie, z tego:

- 144 osoby odbywające staż,

- 8 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,

- 23 osoby ukończyły szkolenie „ABC przedsiębiorczości” a następnie wypłacono jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 • 22 osób przerwało udział w projekcie.

W 2015 r. wydatkowano w ramach projektu 1 472 840,43 zł, tj. 77,7% zaplanowanych wydatków.

Osiągnięte w projekcie końcowe wskaźniki efektywności zatrudnieniowej wyglądają następująco:

1. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych – 66,67%,

2. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 80,43%,

3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach – 78,33%,

4. Ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych uczestników projektu niekwalifikujących się do żadnej z powyższych grup docelowych – 76,92%.

Osiągnięte rezultaty projektu skutecznie przyczyniły się do podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

 

 

Sporz. Katarzyna Adam

 

 

Raport końcowy z realizacji w 2016 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku projektu pt:

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łaskim (II)”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy.

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Poddziałanie 1.1.2.Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.03.2016 r. - 31.12.2016 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU w 2016 r. 1 926 947,00 zł

W TYM WKŁAD EFS 1 770 671,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łaskim. Projekt jest skierowany do osób młodych w wieku
18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych
w PUP w Łasku jako osoby bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy, należące do tzw. kategorii NEET.

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo);

 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);

 • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych oraz

nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych,

w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łaskim (II)” zrealizowano następujące formy wsparcia

 • identyfikacja potrzeb uczestników, poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy (134 osoby),

 • staże (107 osób),

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wraz ze szkoleniem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (27 osób).

 

 

 

W okresie 01.03.2016 – 31.12.2016 r. wsparciem w ramach ww. projektu zostały objęte 134 osoby
(77 kobiet; 57 mężczyzn), w tym :

 • 25 osób (13K, 12M) długotrwale bezrobotnych,

 • 4 osoby (3K, 1M) niepełnosprawnych,

 • 104 osoby (56K, 48M) o niskich kwalifikacjach (do średniego włącznie),

 • 82 osoby (48K, 34M) w wieku do 25 roku życia,

 • 52 osoby (29K, 23M) w wieku 25-29 lat.

Zgodnie z zaplanowaną ścieżką beneficjenta określoną w projekcie udział w formach aktywnych zakończyło 120 osób (69K, 51M) co stanowi 89,55% zakładanego planu.

W ramach w/w projektu:

 • 120 osób zakończyło udział w projekcie, z tego:

- 93 osoby odbywające staż,

- 27 osób ukończyło szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” a następnie wypłacono im jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

 • 14 osób przerwało udział w projekcie.

W 2016 r. wydatkowano w ramach projektu 1 197 831,24 zł, tj. 62,16% zaplanowanych wydatków.

Osiągnięte w projekcie końcowe wskaźniki efektywności zatrudnieniowej wyglądają następująco:

1. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – 100,00%,

2. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 76,47%,

3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach – 77,92%,

4. Ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku uczestników niekwalifikujących się do żadnej z wymienionych grup docelowych – 92,31%.

Osiągnięte rezultaty projektu skutecznie przyczyniły się do podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

 

 

Sporz. Katarzyna Adam 

Raport z realizacji w 2017 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku projektu pt:

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łaskim (III)”

 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy.

 

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

 

Poddziałanie 1.1.2.Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.02.2017 r. - 31.12.2018 r.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU W LATACH 2017/2018 2 666 975,98 zł

 

(w 2017 r. - 1 098 960,98 zł; w 2018 r. - 1 568 015,00 zł)

 

W TYM WKŁAD EFS 2 450 684,24 zł
(w 2017 r. - 1 009 835,25 zł; w 2018 r. - 1 440 848,98 zł)

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łaskim.

 

Projekt jest skierowanydo osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Łasku jako osoby bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy, należące do tzw. kategorii NEET.

 

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

 

 • nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo);

 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);

 • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych oraz

 

nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych,

 

w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

 

 

W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łaskim (III)” w 2017 r. zrealizowano następujące formy wsparcia:

 

 • identyfikacja potrzeb uczestników, poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy (131 osób),

 • staże (114 osób),

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (17 osób).

 

 

 

W okresie 01.02.2017 r. – 31.12.2017 r. wsparciem w ramach ww. projektu zostało objętych 131 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (87K, 44M), w tym:

 

 • 28 osób (19K, 9M) długotrwale bezrobotnych,

 • 1 osoba (1M) niepełnosprawna,

 • 97 osób (63K, 34M) posiadających niskie kwalifikacje (do średniego włącznie),

 • 85 osób (57K, 28M) w wieku do 25 roku życia,

 • 46 osób (30K, 16M) w wieku 25-29 lat.

 

Zgodnie z zaplanowaną ścieżką beneficjenta określoną w projekcie udział w formach aktywnych zakończyło 117 osób (74K, 43M) co stanowi 43,66% zakładanego planu.

 

W ramach w/w projektu:

 

 • 117 osób zakończyło udział w projekcie, z tego:

 

- 100 osób odbywających staż,

 

- 17 osobom wypłacono jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

 

 • 14 osób przerwało udział w projekcie.

 

 

 

W 2017 roku wydatkowano 1 018 204,45 zł, tj. 38,17%  zaplanowanych wydatków.

 

 

 

Osiągnięte rezultaty projektu skutecznie przyczyniły się do podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

 

Kontynuacja realizacji projektu w 2018 r.

 

 

 

Sporz. Katarzyna Adam 

Raport końcowy z realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku projektu pt:
„Aktywizacja osób po 29.roku życia pozostających bez pracy w powiecie łaskim (I)”
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: VIII.Zatrudnienie
Działanie VIII.1Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.08.2015 r. - 31.03.2016 r.
WARTOŚĆ PROJEKTU 1 315 900,00 zł
W TYM WKŁAD EFS 1 118 515,00 zł

 

Celem projektujest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łaskim.

 

Projekt jest skierowanydo osób bezrobotnych, które ukończyły 30. rok życia, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, z ustalonym I lub II profilem pomocy i należą do co najmniej jednej z poniższych grup osób:

 

 • osób po 50. roku życia,

 • osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy nieprzerwanie minimum 12 m-cy)

 • kobiet,

 • osób z niepełnosprawnościami,

 • osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie, tj. bez pomaturalnego, policealnego i wyższego).

 

 

 

W ramach projektu Aktywizacja osób po 29.roku życia pozostających bez pracy w powiecie łaskim (I)” zrealizowano następujące formy wsparcia:

 

 

 

 • identyfikacja potrzeb uczestników, poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy (124 osoby),

 

 • staże (94 osoby),

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wraz ze szkoleniem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (20 osób) ,

 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (10 osób).

 

 

 

 

 

W okresie 01.08.2015 r. – 31.03.2016 r. wsparciem w ramach ww. projektu zostały objęte 124 osoby bezrobotne w wieku powyżej 29. roku życia (80K, 44M), w tym:

 

 • 40 osób (25K, 15M) w wieku powyżej 50. roku życia,

 • 47 osób (29K, 18M) długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy nieprzerwanie min. 12 m-cy.)

 • 13 osób (7K, 6M) niepełnosprawnych,

 • 90 osób (51K, 39M) posiadających niskie kwalifikacje.

 

 

 

W ramach w/w projektu:

 

 • 120 osób zakończyło udział w projekcie, z tego:

 

- 90 osób odbywających staż,

 

- 20 osób ukończyło szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” a następnie wypłacono im jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

 

- 10 osób podjęło pracę w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

 

 • 4 osoby przerwały udział w projekcie.

 

W ramach projektu wydatkowano 942 087,24 zł, tj 71,59% zaplanowanych wydatków.

 

Osiągnięte w projekcie końcowe wskaźniki efektywności zatrudnieniowej wyglądają następująco:

 

1. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 40,00%,

 

2. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach – 56,96%,

 

3. Ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych uczestników projektu niekwalifikujących się do żadnej z powyższych grup docelowych – 73,33%.

 

 

 

Sporz. Katarzyna Adam 

Raport końcowy z realizacji w 2016 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku projektu pt:
„Aktywizacja osób po 29.roku życia pozostających bez pracy w powiecie łaskim (II)”
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: VIII.Zatrudnienie
Działanie VIII.1Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy.

 

 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.03.2016 r. - 31.12.2016 r.
WARTOŚĆ PROJEKTU w 2016 r. 868 531,00 zł
W TYM WKŁAD EFS 736 251,3 zł

 

Celem projektujest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łaskim.

 

Projekt jest skierowanydo osób bezrobotnych, które ukończyły 30. rok życia, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, z ustalonym I lub II profilem pomocy i należą do co najmniej jednej z poniższych grup osób:

 

 • osób po 50. roku życia,

 • osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy nieprzerwanie minimum 12 m-cy)

 • kobiet,

 • osób z niepełnosprawnościami,

 • osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie, tj. bez pomaturalnego, policealnego i wyższego).

 

 

 

W ramach projektu Aktywizacja osób po 29.roku życia pozostających bez pracy w powiecie łaskim (II)” zrealizowano następujące formy wsparcia:

 

 

 

 • identyfikacja potrzeb uczestników, poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy (85 osób),

 

 • staże (66 osób),

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wraz ze szkoleniem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (12 osób),

 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (7 osób).

 

 

 

W okresie 01.03.2016 r. – 31.12.2016 r. wsparciem w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łaskim (II)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zostało objętych 85 osób bezrobotnych w wieku pow. 29 lat (40K, 45M), w tym:

 

 • 38 osób (18K, 20M) długotrwale bezrobotnych,

 

 • 8 osób (3K, 5M) niepełnosprawnych,

 

 • 75 osób (32K, 43M) o niskich kwalifikacjach ( do średniego włącznie),

 

 • 32 osoby (13K, 19M) w wieku pow. 50 roku życia.

 

 

 

W ramach w/w projektu:

 

 • 81 osób zakończyło udział w projekcie, z tego:

 

- 62 osoby odbywające staż,

 

- 12 osób ukończyło szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” a następnie wypłacono im jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

 

- 7 osób podjęło pracę w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (podpisano 6 umów o refundację, w tym jedną na dwa stanowiska)

 

 • 4 osoby przerwały udział w projekcie.

 

 

 

W 2016 roku wydatkowano 810 645,28 zł, tj. 93,34% zaplanowanych wydatków.

 

 

 

Osiągnięte w projekcie końcowe wskaźniki efektywności zatrudnieniowej wyglądają następująco:

 

1. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych – 75,00%

 

2. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 82,35%

 

3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach – 75,00%

 

4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku kobiet – 77,78%

 

5. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób w wieku 50 at i więcej – 68,97%

 

 

 

 

 

Sporz. Katarzyna Adam 

Raport końcowy z realizacji w 2017 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku projektu pt:
„Aktywizacja osób po 29.roku życia pozostających bez pracy w powiecie łaskim (III)”
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: VIII.Zatrudnienie
Działanie VIII.1Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.02.2017 r. - 31.12.2017 r.
WARTOŚĆ PROJEKTU w 2017 r. 1 146 306,00 zł
W TYM WKŁAD EFS 974 360,10 zł

 

Celem projektujest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łaskim.

 

Projekt jest skierowanydo osób bezrobotnych, które ukończyły 30. rok życia, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, z ustalonym I lub II profilem pomocy i należą do co najmniej jednej z poniższych grup osób:

 

 • osób po 50. roku życia,

 • osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy nieprzerwanie minimum 12 m-cy)

 • kobiet,

 • osób z niepełnosprawnościami,

 • osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie, tj. bez pomaturalnego, policealnego i wyższego).

 

W ramach projektu Aktywizacja osób po 29.roku życia pozostających bez pracy w powiecie łaskim (III)” zrealizowano następujące formy wsparcia:

 

 

 

 • identyfikacja potrzeb uczestników, poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy (112 osób),

 

 • staże (93 osoby),

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (14 osób),

 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (5 osób).

 

W okresie 01.02.2017 r. – 31.12.2017 r. wsparciem w ramach ww. projektu zostało objętych 112 osób bezrobotnych w wieku pow. 29 lat (61K, 51M), w tym: 

 

 • 41 osób (18K, 23M) długotrwale bezrobotnych,

 • 4 osoby (4K) niepełnosprawne,

 • 99 osób (48K, 51M) posiadających niskie kwalifikacje (do średniego włącznie),

 • 31 osób (17K, 14M) w wieku pow. 50 roku życia.

 

 

 

 

 

W ramach w/w projektu:

 

 • 96 osób zakończyło udział w projekcie, z tego:

 

- 77 osoby odbywające staż,

 

- 14 osobom wypłacono jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- 5 osób podjęło pracą w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (podpisano 4 umowy o refundację, w tym jedną na dwa stanowiska)

 

 • 16 osób przerwało udział w projekcie.

 

 

 

W 2017 roku wydatkowano 936 672,37 zł, tj. 81,00% zaplanowanych wydatków.

 

 

 

Osiągnięte w projekcie końcowe wskaźniki efektywności zatrudnieniowej wyglądają następująco:

 

1. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych – 100,00%,

 

2. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 77,42%,

 

3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach – 77,63%,

 

4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku kobiet – 88,46%,

 

5. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób w wieku 50 at i więcej – 76,00%

 

 

 

Sporz. Katarzyna Adam


Utworzono: 2018-10-10 13:44 | Redagował: Damian Wojtaszek 2018-10-10 14:03
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2096
 • qhx6kU97eW361S0bm06hfIx7OXXxch7WWmShKt4xSkcP6usIXiRsAg9ksLNuEoYQlwo9MZhhyY4eYLAyLHwP7g

 • 2IcV_A6Bj2-kwIkjtvuZhb06SsZjBqSW0Apd4VEh7YIP6usIXiRsAg9ksLNuEoYQlwo9MZhhyY4eYLAyLHwP7g

 • p7A2qwnHVqIDkVTF-UHLRxpeo8NeUbhBE9nZvXzbalAP6usIXiRsAg9ksLNuEoYQlwo9MZhhyY4eYLAyLHwP7g

 • grWS0XPBpD4vn_tnmT2GIAuFewiREh26gLUhCzOTppQP6usIXiRsAg9ksLNuEoYQlwo9MZhhyY4eYLAyLHwP7g

 • 2cWtIEKk71Imv1gj6qZo1B5Zxf4bcfOv9TNY8N_aXNIP6usIXiRsAg9ksLNuEoYQlwo9MZhhyY4eYLAyLHwP7g

 • aQZKIvplh3UUXfg-qY6cUU27IhGwrUxfFjIjSymoyfgP6usIXiRsAg9ksLNuEoYQlwo9MZhhyY4eYLAyLHwP7g

 • hsXaEbyHkSH8JJx0QvQsnjS9egvVquc55ag32KJnsRYP6usIXiRsAg9ksLNuEoYQlwo9MZhhyY4eYLAyLHwP7g

 • wyGibl48lw5ST-kWhqoiUPy_sgOJlBY08lSZVMf9kesP6usIXiRsAg9ksLNuEoYQlwo9MZhhyY4eYLAyLHwP7g

 • W2tavxVAYjNze0Jr5OIM_coCUrJxS1g7Bi6lr51KcFoP6usIXiRsAg9ksLNuEoYQlwo9MZhhyY4eYLAyLHwP7g

 • ic2MWUCaX3pU4aYM1fzvV2ymIr8SmHyItqMk_DEfbMFgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

 • YI8zq0brbHq0VWj-t7kSQPH7KMkte8FBSVuftTpuM45gLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

 • ZeLo_jJfHKsg2tarZmf8RCAED2dHl4Pj9J27f189MwtgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

 • TtM20Wzjtonk90nN8fXMIrRIWCaXFOkt2DSZZbud3lNgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

 • tpCxiW94dONdObxPN4eZTJ8ETv6DYPZJbnab638shndgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

 • YzIkVvFRw3EGWOkuUfluPbG_qlL2BW7GOX-FZ1rz8M1gLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

 • EhvkyMCCNMCRS39ZDwotOlSyfkcRegf2Fg1tEy0EihNgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

 • ejITBW2iVgJ_jJPu-TGfGnrl_NUG7M8NEjBKavQ2LrJgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

 • Y77F_rPI1NsWPpQPcPFd2DdfLbSfqUskw_Nhu-cSZe5gLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

 • YUVNaufpSG9_WHUjoDMtjXXCMKc8OVAAp6A9pfN8NChgLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

 • KjP65jJWt_Xt2vjDmomStrsbMWIt2hfhrK_NaDBkYa9gLC2Qlx-RtZkpPgKHNbuZJQg_2npJdh19ZrxwFQbypA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt - kobieta w biznesie