Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

Powiatowy Urząd Pracy
w Łasku

ul. Objazdowa 4
98-100 Łask

tel. 43 675 17 20
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat łaski - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

FkbkvAsjgh3MbFRw2Bc1CnISKhsh6CaqMArZcMjvZlQ

9Mz8ZaOxRCEm5KwN5560lIGzizRL-HrBt5ENFu6nsWs

EitMvNfqNhZ_cWQMC7VCtXGthiiAuK9PHyWUszWbjKg

Ji6Rzeh6KMM1-n9eGdMidVG1qJ08TXAc4B6rMRJ3oPs

bGYpmIOVm_yYUvw-VqGSW5cxFEF4yNYtxunt4Q_Dwc8

_c9CUkzCB43-OCv3H9KYyST4gVuM09N4oz6feSqB1SI

jjPLKC0OahwP-oQtVjw7dERC-toN3yCGXtb6PbKp6cM

b_ctviHjmE615gv5hTpdg2qHLWYeebIYG5vJ24oRYYI

I2B8_sM4rnh7nH3IBRUvh-vzp96JylNohu9DctDfPLg

Projekty EFS

Zapraszamy do zapoznania się projektami EFS prowadzonymi przez PUP Łask

 

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku pt.
„Aktywizacja osób po 29.roku życia pozostających bez pracy w powiecie łaskim (IV)”
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: VIII. Zatrudnienie
Działanie VIII.1
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia
przez powiatowe urzędy pracy.

Celem projektujest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łaskim.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, które ukończyły 30. rok życia, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, z ustalonym I lub II profilem pomocy i należą do co najmniej jednej z poniższych grup osób:

 • osób po 50. roku życia,

 • osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy nieprzerwanie minimum 12 m-cy),

 • kobiet,

 • osób z niepełnosprawnościami,

 • osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie, tj. bez pomaturalnego, policealnego i wyższego).

W ramach w/w projektu osoby bezrobotne będą mogły skorzystać z następujących instrumentów

i usług rynku pracy wynikających z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i poz. 1149):

 

 • identyfikacja potrzeb uczestników, poradnictwo zawodowe

lub pośrednictwo pracy,

 • staże,

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Zakładane we wniosku o dofinansowanie wskaźniki efektywności zatrudnieniowej:

1. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych – 33,00%,

2. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 30,00%,

3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach – 38,00%,

4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku kobiet – 39,00%.

5. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób w wieku 50 lat i więcej – 33,00%

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.03.2018 r. - 31.12.2018 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU 1 111 096,00 zł

W TYM WKŁAD EFS 944 431,60 zł

 

PROJEKT UWZGLĘDNIA ZASADĘ RÓWNYCH SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN
ORAZ KWESTIĘ ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

Informacje i zgłoszenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku
ul.
Objazdowa 4, 98-100 Łask, tel./fax. 043 675 17 20, 675 17 40
e-mail: lola[at]praca.gov.pl; www.pup.lask.pl 

Kontynuacja realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku w 2018 r. projektu pt:

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łaskim (III)”

 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy.

 

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

 

Poddziałanie 1.1.2.Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

 

 

Celem projektujest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łaskim.

 

Projekt jest skierowany do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Łasku jako osoby bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy, należące do tzw. kategorii NEET.

 

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

 

 • nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo);

 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);

 • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych oraz nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych,
  w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

 

 

W ramach w/w projektu osoby bezrobotne będą mogły skorzystać z następujących instrumentów

 

i usług rynku pracy wynikających z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i poz. 1149):

 

 

 

 • identyfikacja potrzeb uczestników, poradnictwo zawodowe

 

lub pośrednictwo pracy,

 

 • staże,

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

 • bon na zasiedlenie, w związku z podjęciem zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania

 

 

Zakładane we wniosku o dofinansowanie wskaźniki efektywności zatrudnieniowej:

 

1. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) – 39,00%,

 

2. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nie należących do ww. grup – 54,00%.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.02.2017 r. - 31.12.2018 r.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU W LATACH 2017/2018 2 666 975,98 zł

 

(w 2017 r. - 1 098 960,98 zł; w 2018 r. - 1 568 015,00 zł)

 

W TYM WKŁAD EFS 2 450 684,24 zł
(w 2017 r. - 1 009 835,25 zł; w 2018 r. - 1 440 848,98 zł

 

 

 

PROJEKT UWZGLĘDNIA ZASADĘ RÓWNYCH SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

 

ORAZ KWESTIĘ ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

 

 

Informacje i zgłoszenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku
ul.
Objazdowa 4, 98-100 Łask, tel./fax. 043 675 17 20, 675 17 40
e-mail: lola[at]praca.gov.pl; www.pup.lask.pl


Utworzono: 2012-08-02 09:39 | Redagował: Damian Wojtaszek 2018-10-10 13:55
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2891
 • TWG8_3vlqaZYdFPckZ9uI_1gXGYmd03cwBvELfyp4Ok

 • TdoqxTC26KQyKP-KdPOOvU2b1D41vNe5RtGffdSJdD4

 • 0Q-jv7wvnMMQDrOET2BbGju1ued2cg7M_sRO_wRuNMU

 • UAEzD2Ry0aFnU0fTT0eyVfzUFyaNr7JQ4Y0mMOOJeDY

 • ohM61hTYKxTeYXX4qjKARHc4xHrj-AF6UfBWV4o85dQ

 • zQ-ELCZWU3ACwShtZW2S09D-XMYxwGKXz6YGKAwlhGI

 • gwf0LKIPRPW8ruxiCP5EpLyuhhfGK4eFLk-giN-RPhI

 • 2u9lfl6_hTWGT2rTGTkAEL1ezC_U1xeXY8-xmX46JtU

 • icpByjFgonkX07KhJ7LcjJ4xSYgFcYJGjKeNCR-gxIw

 • 14DR654rmSh7e5dBPu2nwa_LxoXJ4UzaR-EHjnVIx9Y

 • NQqt4Kvzd6YOoiLJET_tY_zDeLzqT8zvATPcf5OHngw

 • 4OIkSHVvtl-KG_c4NtzExYQlqKjit-c4IbmySfHHc50

 • 5BPQDFU0AEYTV8qUXTZh94SO8vswD85NWgiyPPkAKFo

 • cgg4G0cTV3EJR-L8YelHlpSnzU7A6CaEPqvP4GvpPZw

 • WXkHl2mO7rddVkCQxVglzeTpweva_TQEBULfh5cunX0

 • _k7Lccp3Uv1wrUMQtzt-XdLlUDqURZHHMUWp4bHx1aU

 • RVS2sKm6079YY6c8Sed4JGxkLp58HOkWnnLUGcoef50

 • cOeSvIi4zUk6qZkrjXOm26OrtS-ruF6kimdZQ2tL6D4

 • 4K-VO2px7bmR2oi60eZOWIl4yzIcMMyvsPKJ10QGINI

 • whtgzO9RWOOWN2NK1Wi9lKu4D1G0YfIxexuq53tI4mE

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt - kobieta w biznesie